logo S&S tax
logo S&S tax

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGOWOŚĆ

KADRY

WSPÓLNOTY

JPK

KONTAKT

USŁUGI KSIĘGOWE DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Poprowadzimy księgowość Wspólnot Mieszkaniowych, pomożemy Państwu zoptymalizować koszty utrzymania części wspólnych nieruchomości. Prawidłowe prowadzenie księgowości Wspólnot to klucz do poprawnego działania Państwa nieruchomości. To pozwoli Państwu skutecznie i efektywnie zarządzać środkami pieniężnymi, które chcą Państwo przeznaczyć na utrzymanie Państwa nieruchomości.

KSIĘGOWOŚĆ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 • naliczanie opłat z tytułu utrzymania części wspólnych;
 • naliczanie i rozliczanie zaliczek na centralne ogrzewanie i zużycie wody;
 • naliczanie odsetek z tytułu nieterminowych płatności;
 • kontrola rozrachunków z dostawcami usług;
 • powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków;
 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów;
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży (w przypadku, gdy Wspólnota jest płatnikiem VAT);
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym deklaracji VAT;
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS i US;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnoty;
 • kontrola nad prawidłowością sprawozdań finansowych Wspólnoty;
 • sporządzanie raportów na potrzeby banków, GUS itp.

+48 784-591-066

(22) 243-74-53