USŁUGI KSIĘGOWO RACHUNKOWE

DYSPONUJEMY BOGATĄ OFERTĄ DLA KAŻDEGO TYPU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAPEWNIAJĄC PEŁEN PAKIET USŁUG NIEZBĘDNYCH DO PRAWDIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA KAŻDEJ FIRMY

USŁUGI KADROWO PŁACOWE

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE PROWADZENIE WSZYSTKICH SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKA ORAZ ROZLICZENIEM SKŁADEK ZUS.

KSIĘGOWOŚĆ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PROWADZIMY KSIĘZGOWOŚĆ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, POMOŻEMY PAŃSTWU ZOPTYMALIZOWAĆ KOSZTY UTRZYMANIA CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI.

USŁUGI KSIĘGOWO RACHUNKOWE

DYSPONUJEMY BOGATĄ OFERTĄ DLA KAŻDEGO TYPU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAPEWNIAJĄC PEŁEN PAKIET USŁUG NIEZBĘDNYCH DO PRAWDIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA KAŻDEJ FIRMY

USŁUGI KADROWO PŁACOWE

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE PROWADZENIE WSZYSTKICH SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKA ORAZ ROZLICZENIEM SKŁADEK ZUS.

KSIĘGOWOŚĆ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PROWADZIMY KSIĘZGOWOŚĆ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, POMOŻEMY PAŃSTWU ZOPTYMALIZOWAĆ KOSZTY UTRZYMANIA CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI.

BIURO KSIĘGOWE

Myślisz o swojej firmie? Pracuj z najlepszymi!

S&S tax oferuje profesjonalne usługi w bardzo przystępnych
cenach. Żadna firma nie jest dla nas za mała.

Kierujemy swoje usługi zarówno do dużych korporacji, jak i małych przedsiębiorstw stawiających swoje pierwsze kroki w działalności gospodarczej. Posiadamy wszystie niezbędne kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie.

Istotnym działaniem biur rachunkowych jest sporządzanie ogólnych sprawozdań finansowych i badanie stanu rachunkowego przedsiębiorstwa, wykonywanie w imieniu i na rzecz zlecającego usługę. Świadczy równierz usługi dla otwierających się przedsiębiorstw, ale także dla osób fizycznych, w celu pomocy osobom nieznającym się na temacie w skutecznym i korzystnym wypełnianiu obowiązków nałożonych przez państwo na przedsiębiorstwa m.in pomocy podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego PIT, doradztwo inwestycyjne oraz podatków.

Podczas rozpoczęcia współpracy biuro rachunkowe podpisuje z podatnikiem umowę cywilnoprawną, która nie przenosi odpowiedzialności administracyjno-podatkowej ciążącej na podatniku.

Najczęściej biura ściśle współpracują z podmiotami specjalizującymi się w innych dziedzinach pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej, m. in.: z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, ze specjalistami z dziedziny finansów, prawa, zarządzania i marketingu. Dodatkowo biura rachunkowe mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC.

Biuro rachunkowe jest jedną z wielu form aktywnośći gospodarczej.

Świadczymy usługi w dziedzinach rachunkowości, administracji, księgowości oraz kadr i płac.

BIURO KSIĘGOWE

Myślisz o swojej firmie? Pracuj z najlepszymi!

S&S tax oferuje profesjonalne usługi w bardzo przystępnych
cenach. Żadna firma nie jest dla nas za mała.

Kierujemy swoje usługi zarówno do dużych korporacji, jak i małych przedsiębiorstw stawiających swoje pierwsze kroki w działalności gospodarczej. Posiadamy wszystie niezbędne kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie.

Istotnym działaniem biur rachunkowych jest sporządzanie ogólnych sprawozdań finansowych i badanie stanu rachunkowego przedsiębiorstwa, wykonywanie w imieniu i na rzecz zlecającego usługę. Świadczy równierz usługi dla otwierających się przedsiębiorstw, ale także dla osób fizycznych, w celu pomocy osobom nieznającym się na temacie w skutecznym i korzystnym wypełnianiu obowiązków nałożonych przez państwo na przedsiębiorstwa m.in pomocy podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego PIT, doradztwo inwestycyjne oraz podatków.

Podczas rozpoczęcia współpracy biuro rachunkowe podpisuje z podatnikiem umowę cywilnoprawną, która nie przenosi odpowiedzialności administracyjno-podatkowej ciążącej na podatniku.

Najczęściej biura ściśle współpracują z podmiotami specjalizującymi się w innych dziedzinach pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej, m. in.: z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, ze specjalistami z dziedziny finansów, prawa, zarządzania i marketingu. Dodatkowo biura rachunkowe mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC.

Świadczymy usługi w dziedzinach rachunkowości, administracji, księgowości oraz kadr i płac.

Biuro rachunkowe jest jedną z wielu form aktywnośći gospodarczej.

BIURO RACHUNKOWE

KSIĘGOWOŚĆ

Usługi księgowo-rachunkowe są związane z prowadzeniem
zapisów, których zamierzeniem jest przedstawienie stanu jak
i zmian w stanie posiadanych środków produkcji
i zobowiązań. Skupiają się głównie na prowadzeniu ksiąg
rachunkowych.

Jest ona elementem rachunkowości, która skupia się na dokonywaniu wycen artykułów i pasywów, przygotowaniu zestawów obrotów i sald oraz przechowywaniu dowodów księgowych.

Rachunkowość to ciąg zidentyfikowania, pomiaru i przesyłania informacji, które mogą być przydatne podczas podejmowania decyzji gospodarczych.

Przejaw działań, jakie składają się na mechanizm rachunkowości, odróżnia się:
identyfikację, grupowanie, opis, ewidencję, przetwarzanie i przesyłanie informacji o wynikach działalności firmy, aktualizacji w jej majątku i sytuacji finansowej.

Jest to mechanizm informacyjny służący użytkownikom do rozstrzygania decyzji gospodarczych, zwłąszcza finansowych oraz sprawozdania kierownictwa z rzetelnego i przynoszącego pozytywy zarządzania powierzonym mu majątkiem.

Występują różne odmiany rachunkowości,
m. in:

Finansowa
Zarządcza
Podatkowa
Budżetowa
Bankowa

BIURO RACHUNKOWE

KSIĘGOWOŚĆ

Usługi księgowo-rachunkowe są związane z prowadzeniem
zapisów, których zamierzeniem jest przedstawienie stanu jak
i zmian w stanie posiadanych środków produkcji
i zobowiązań. Skupiają się głównie na prowadzeniu ksiąg
rachunkowych.

Jest ona elementem rachunkowości, która skupia się na dokonywaniu wycen artykułów i pasywów, przygotowaniu zestawów obrotów i sald oraz przechowywaniu dowodów księgowych.
Rachunkowość to ciąg zidentyfikowania, pomiaru i przesyłania informacji, które mogą być przydatne podczas podejmowania decyzji gospodarczych.

Przejaw działań, jakie składają się na mechanizm rachunkowości, odróżnia się:
identyfikację, grupowanie, opis, ewidencję, przetwarzanie i przesyłanie informacji o wynikach działalności firmy, aktualizacji w jej majątku i sytuacji finansowej.

Jest to mechanizm informacyjny służący użytkownikom do rozstrzygania decyzji gospodarczych, zwłąszcza finansowych oraz sprawozdania kierownictwa z rzetelnego i przynoszącego pozytywy zarządzania powierzonym mu majątkiem.

Podczas rozpoczęcia współpracy biuro rachunkowe podpisuje z podatnikiem umowę cywilnoprawną, która nie przenosi odpowiedzialności administracyjno-podatkowej ciążącej na podatniku.

Najczęściej biura ściśle współpracują z podmiotami specjalizującymi się w innych dziedzinach pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej, m. in.: z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, ze specjalistami z dziedziny finansów, prawa, zarządzania i marketingu. Dodatkowo biura rachunkowe mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC.

Występują różne odmiany rachunkowości,
m. in:
Finansowa
Zarządcza
Podatkowa
Budżetowa
Bankowa

BIURO RACHUNKOWE

KADRY I PŁACE

Usługi kadrowo-płacowe to szeroki zakres zadań, które
można powierzyć biuru rachunkowym, w zakres których
wchodzą takie usługi jak:

– Generowanie listy płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę cywilnoprawną
– Doglądanie terminów kończących się umów, szkoleń, badań
– Tworzenie comiesięcznych składek ZUS oraz deklaracji
– Sporządzanie ewidencji urlopów
– Szykowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4
– Sporządzanie rocznych informacji o wysokości otrzymanego dochodu dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę cywilnoprawną
– Tworzenie i zarządzanie zgodnie z przepisami kartotek osobowych
– Obliczanie i naliczanie nadgodzin, premii, zasiłków chorobowych według obowiązującego regulaminu, wynagradzania oraz innych świadczeń pracowniczych przewidzianych Kodeksem Pracy
– Generowanie listy płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę cywilnoprawną
– Porozumienie z inspektorami BHP
– Tworzenie deklaracji GUS
– Sporządzanie kartotek ewidencji czasu pracy

BIURO RACHUNKOWE

KADRY I PŁACE

Usługi kadrowo-płacowe to szeroki zakres zadań, które można powierzyć biuru rachunkowym, w zakres których wchodzą takie usługi jak:

– Generowanie listy płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę cywilnoprawną
– Doglądanie terminów kończących się umów, szkoleń, badań
– Tworzenie comiesięcznych składek ZUS oraz deklaracji
– Sporządzanie ewidencji urlopów
– Szykowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4
– Sporządzanie rocznych informacji o wysokości otrzymanego dochodu dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę cywilnoprawną
– Tworzenie i zarządzanie zgodnie z przepisami kartotek osobowych
– Obliczanie i naliczanie nadgodzin, premii, zasiłków chorobowych według obowiązującego regulaminu, wynagradzania oraz innych świadczeń pracowniczych przewidzianych Kodeksem Pracy
– Generowanie listy płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę cywilnoprawną
– Porozumienie z inspektorami BHP
– Tworzenie deklaracji GUS
– Sporządzanie kartotek ewidencji czasu pracy

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Wspólnota mieszkaniowa może prowadzić księgowość
zgodnie z ustawą o rachunowości ale nie musi.

Wspólnota mieszkaniowa nie musi deklarować prowadzenia ksiąg rachunkowych według ustawy o rachunkowości.

Ustawa o własności lokali zobligowała wspólnoty mieszkaniowe na konieczność prowadzenia ewidencji pozaksięgowej (inne ewidencje), która nie została jednoznacznie zdefiniowana.

Decydując się na „pełną księgowość” należy adekwatnie poprawić wzór sprawozdania finansowego do ustawy o rachunkowości w taki sposób, aby zawartość ewidencji księgowej oraz sprawozdania z działalności odpowiadały przedmiotowi ewidencji pozaksięgowej, wskazanemu w ustawie o własności lokali.

 Według ustawy o rachunkowości wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana przyjąć również zakładowy plan kont, który umożliwi prowadzenie ewidencji księgowej.

Członkowie wspólnoty
sami określają sposób
ewidencjonowania
wpływów i wydatków.

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Wspólnota mieszkaniowa może prowadzić księgowość
zgodnie z ustawą o rachunowości ale nie musi.

Wspólnota mieszkaniowa nie musi deklarować prowadzenia ksiąg rachunkowych według ustawy o rachunkowości.

Ustawa o własności lokali zobligowała wspólnoty mieszkaniowe na konieczność prowadzenia ewidencji pozaksięgowej (inne ewidencje), która nie została jednoznacznie zdefiniowana.

Decydując się na „pełną księgowość” należy adekwatnie poprawić wzór sprawozdania finansowego do ustawy o rachunkowości w taki sposób, aby zawartość ewidencji księgowej oraz sprawozdania z działalności odpowiadały przedmiotowi ewidencji pozaksięgowej, wskazanemu w ustawie o własności lokali.

Według ustawy o rachunkowości wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana przyjąć również zakładowy plan kont, który umożliwi prowadzenie ewidencji księgowej.

Członkowie wspólnoty
sami określają sposób
ewidencjonowania
wpływów i wydatków.

JPK

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Biuro rachunkowe S&S-tax w imieniu podatnika wypełnia obowiązek wysyłania
plików JPK_VAT, JPK_KR, JPK_PKPIR, JPK_EWP do urzędu skarbowego.

JPK

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Biuro rachunkowe S&S-tax w imieniu podatnika wypełnia obowiązek wysyłania
plików JPK_VAT, JPK_KR, JPK_PKPIR, JPK_EWP do urzędu skarbowego.