logo S&S tax
logo S&S tax

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGOWOŚĆ

KADRY

WSPÓLNOTY

JPK

KONTAKT

USŁUGI KSIĘGOWO RACHUNKOWE

S&S-TAX POSIADA SZEROKĄ OFERTĘ DLA KAŻDEGO TYPU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. ZAPEWNIAMY PEŁEN PAKIET USŁUG NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA FIRMY.

PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWYCH

 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe;
  • księgi główne;
  • księgi pomocnicze;
  • ewidencja środków trwałych;
  • ewidencja wyposażenia;
  • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • rozliczenie właścicieli;
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń;
 • przygotowywanie raportów na potrzeby właścicieli oraz banków;
 • optymalizacja obiegu dokumentów księgowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów;
 • przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont;
 • kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS);

PROWADZENIE KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia, ewidencje od podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • przygotowywanie raportów na potrzeby właściciela oraz banków;

DODATKOWO OFERUJEMY

 • rejestracje działalności gospodarczej;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
  • spółki cywilne;
  • spółki osobowe;
  • spółki partnerskie;
  • spółki handlowe;
 • sporządzanie raportów i sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego (opłaty środowiskowe);
 • sporządzanie sprawozdań potrzebnych do rozliczeń projektów UE;
 • przygotowywanie deklaracji podatków lokalnych;
  • podatek od nieruchomości;
  • opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów;
 • sprawdzanie sprawozdań Wspólnot Mieszkaniowych;
 • prowadzenie ksiąg Wspólnot Mieszkaniowych;
  • przygotowanie planu kont;
  • optymalizacja kosztów;
  • przygotowanie sprawozdania rocznego;
  • rozliczenia z US;

+48 784-591-066

(22) 243-74-53