Usługi Księgowo Rachunkowe

S&S-tax posiada szeroką ofertę dla każdego typu prowadzonej działalności. Zapewniamy pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy.

Biuro Rachunkowe

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym;
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe;
  • - księgi główne
  • - księgi pomocnicze
  • - ewidencja środków trwałych
  • - ewidencja wyposażenia
  • - ewidencje podatku od towarów i usług;
 • rozliczenie właścicieli;
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • przygotowywanie raportów na potrzeby właścicieli oraz banków;
 • optymalizacja obiegu dokumentów księgowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów;
 • przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont;
 • kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS);