KALKULATORY

Kalkulator VAT (netto-brutto)

BIURO RACHUNKOWE

KSIĘGOWOŚĆ

Usługi księgowo-rachunkowe są związane z prowadzeniem
zapisów, których zamierzeniem jest przedstawienie stanu jak
i zmian w stanie posiadanych środków produkcji
i zobowiązań. Skupiają się głównie na prowadzeniu ksiąg
rachunkowych.

Jest ona elementem rachunkowości, która skupia się na dokonywaniu wycen artykułów i pasywów, przygotowaniu zestawów obrotów i sald oraz przechowywaniu dowodów księgowych.
Rachunkowość to ciąg zidentyfikowania, pomiaru i przesyłania informacji, które mogą być przydatne podczas podejmowania decyzji gospodarczych.

Przejaw działań, jakie składają się na mechanizm rachunkowości, odróżnia się:
identyfikację, grupowanie, opis, ewidencję, przetwarzanie i przesyłanie informacji o wynikach działalności firmy, aktualizacji w jej majątku i sytuacji finansowej.

Jest to mechanizm informacyjny służący użytkownikom do rozstrzygania decyzji gospodarczych, zwłąszcza finansowych oraz sprawozdania kierownictwa z rzetelnego i przynoszącego pozytywy zarządzania powierzonym mu majątkiem.

Podczas rozpoczęcia współpracy biuro rachunkowe podpisuje z podatnikiem umowę cywilnoprawną, która nie przenosi odpowiedzialności administracyjno-podatkowej ciążącej na podatniku.

Najczęściej biura ściśle współpracują z podmiotami specjalizującymi się w innych dziedzinach pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej, m. in.: z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, ze specjalistami z dziedziny finansów, prawa, zarządzania i marketingu. Dodatkowo biura rachunkowe mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC.

Występują różne odmiany rachunkowości,
m. in:
Finansowa
Zarządcza
Podatkowa
Budżetowa
Bankowa