Usługi Kadrowo Płacowe

Nasze Biuro Rachunkowe oferuje kompleksowe prowadzenie wszystkich spraw związanych z zatrudnieniem pracownika oraz rozliczeniem składek ZUS.

Kadry i Płace

Obsługa Płacowa

 • naliczanie wynagrodzeń;
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej, naliczanie zasiłków;
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS, urzędem skarbowymi i PFRON;
 • naliczanie wynagrodzeń cudzoziemcom w Polsce;
 • naliczanie wynagrodzeń pracownikom oddelegowanym;
 • obsługa umów cywilnoprawnych, kontraktów menedżerskich;
 • sporządzanie ustalonych raportów i sprawozdań;
 • prowadzenie korespondencji z urzędami;
 • naliczanie podatku od osób fizycznych (PIT-4);
 • wystawianie rocznych deklaracji podatkowych;
 • kontakt z ZUS i Urzędem Skarbowym;