Biuro Rachunkowe S&S-tax

Biuro Rachunkowe

Usługi Księgowo Rachunkowe

Dysponujemy bogatą ofertą dla każdego typu prowadzonej działalności zapewniając pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania każdej firmy.

Usługi Kadrowo Płacowe

Usługi Kadrowo Płacowe

Oferujemy kompleksowe prowadzenie wszystkich spraw związanych z zatrudnieniem pracownika oraz rozliczeniem składek ZUS.

Księgowość Warszawa

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych

Poprowadzimy księgowość Wspólnot Mieszkaniowych, pomożemy Państwu zoptymalizować koszty utrzymania części wspólnych nieruchomości.

Biuro Księgowe Warszawa, Ząbki

Myślisz o swojej firmie? Pracuj z najlepszymi. S&S-tax oferuje profesjonalne usługi w bardzo przystępnych cenach. Żadna firma nie jest dla nas za mała. Kierujemy swoje usługi zarówno do dużych korporacji, jak i małych przedsiębiorstw stawiających swoje pierwsze kroki w działalności gospodarczej. Posiadamy wszystkie niezbędne kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie.

Biuro rachunkowe jest jedną z wielu form aktywności gospodarczej, jest podmiotem gospodarczym, który świadczy usługi w takich dzieninach jak rachunkowości, administracji, księgowości, oraz kadr i płac. Istotnym działaniem biur rachunkowych jest sporządzania ogólnych sprawozdań finansowych i badanie stanu rachunkowego przedsiębiorstwa, wykonywane w imieniu i na rzecz zlecającego usługę. Świadczy również usługi dla otwierających się przedsiębiorstw, ale także dla osób fizycznych, w celu pomocy osobom nieznającym się na temacie w skutecznym i korzystnym wypełnianiu obowiązków nałożonych przez państwo na przedsiębiorstwa m.in pomocy podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego PIT, doradztwo inwestycyjne oraz podatków. Podczas rozpoczęcia współpracy biuro rachunkowe podpisuje z podatnikiem umowę cywilnoprawną, która nie przenosi odpowiedzialności administracyjno-podatkowej ciążącej na podatniku. Najczęściej biura ściśle współpracują z podmiotami specjalizującymi się w innych dziedzinach pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej, mi.in: z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, ze specjalistami z dziedziny finansów, prawa, zarządzania i marketingu. Dodatkowo biura rachunkowe mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC . Występują różne odmiany rachunkowości, m. in:

 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość podatkowa
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rachunkowość bankowa
 • Biuro Rachunkowe Warszawa, Ząbki

  Księgowość

  usługi ksiegowo-rachunkowe- usługi związane z proawdzeniem zapisów, którego zamierzeniem jest przedstawienie stanu jak i zmian w stanie posiadanych środków produkcji i zobowiązań, jej aktywności w obszarze tej jednostki stawia przede wszystkim na prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Jest ona elementem rachunkowości, która bazuje na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, dokonywaniu wycen aktywów i pasywów, przygotowywaniu zestawów obrotów i sald, przechowywaniu dowodów księgowych Rachunkowość to ciąg zidentyfikowania, pomiaru i przesyłania informacji, które mogą być przydatne podczas podejmowania decyzji gospodarczych. Przejaw działań, jakie składają się na mechanizm rachunkowości, odróżnia się: identyfikację, grupowanie, opis, ewidencję, przetwarzanie i przesyłania informacji o wynikach działalności firmy, aktualizacji w jej majątku i sytuacji finansowej. Jest to mechanizm informacyjny służący użytkownikom do rozstrzygania decyzji gospodarczych, zwłaszcza finansowych oraz sprawozdania kierownictwa z rzetelnego i przynoszącymi pozytywy zarządzania powierzonym mu majątkiem.

  Kadry i Płace

  Usługi kadrowo- płacowe to szeroki zakres zadań, które można powierzyć biuru rachunkowym, w zakres których wchodzą takie usługi jak:

 • Generuje listy płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę cywilnoprawną.
 • Doglądanie terminów kończących się umów, szkoleń, badań.
 • Tworzenie comiesięcznych składek ZUS oraz deklaracji.
 • Sporządzanie ewidencji urlopów.
 • Szykowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4.
 • sporządzanie rocznych informacji o wysokości otrzymanego dochodu dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę cywilnoprawną.
 • Tworzenie i zarządzanie zgodnie z przepisami kartotek osobowych.
 • Obliczanie i naliczanie nadgodzin, premii, zasiłków chorobowych według obowiązującego regulaminu, wynagradzania oraz innych świadczeń pracowniczych przewidzianych Kodeksem Pracy.
 • Porozumienie z inspektorami BHP.
 • Tworzenie deklaracji GUS.
 • Sporządzanie kartotek ewidencji czasu pracy.
 • Wspólnoty Mieszkaniowe

  Księgowość wspólnot mieszkaniowych- Wspólnota mieszkaniowa nie musi deklarować prowadzenie ksiąg rachunkowych według ustawy o rachunkowości. Ustawa o własności lokali zobligowała wspólnoty mieszkaniowe, na konieczność prowadzenia ewidencji pozaksięgowej (inne ewidencje), która nie została jednoznacznie zdefiniowana. Wspólnota mieszkaniowa może prowadzić księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości ale nie musi. Członkowie wspólnoty sami określają sposób ewidencjonowania wpływów i wydatków. Decydując się na „pełną księgowość” należy adekwatnie poprawić wzór sprawozdania finansowego do ustawy o rachunkowości w taki sposób, aby zawartość ewidencji księgowej oraz sprawozdania z działalności odpowiadały przedmiotowi ewidencji pozaksięgowej, wskazanemu w ustawie o własności lokali. Według ustawy o rachunkowości wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana przyjąć również zakładowy plan kont, który umożliwi prowadzenie ewidencji księgowej.

  JPK - Jednolity Plik Kontrolny

  Biuro Rachunkowe S&S-tax, w imieniu podatnika wypełnia obowiązek wysyłania plików JPK_VAT, JPK_KR, JPK_PKPIR, JPK_EWP do urzędu skarbowego.