logo S&S tax
logo S&S tax

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGOWOŚĆ

KADRY

WSPÓLNOTY

JPK

KONTAKT

USŁUGI KSIĘGOWO RACHUNKOWE

Dowiedz się więcej

Dysponujemy bogatą ofertą dla każdego typu prowadzonej działalności zapewniając pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania każdej firmy.

USŁUGI KADROWO PŁACOWE

Dowiedz się więcej

Oferujemy kompleksowe prowadzenie wszystkich spraw związanych z zatrudnieniem pracownika oraz rozliczeniem składek zus.

KSIĘGOWOŚĆ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Dowiedz się więcej

Prowadzimy księgowość wspólnot mieszkaniowych, pomożemy państwu zoptymalizować koszty utrzymania części wspólnych nieruchomości.

BIURO KSIĘGOWE Włocławek

Myślisz o swojej firmie?

Pracuj z najlepszymi!

S&S tax oferuje profesjonalne usługi w bardzo przystępnych cenach. Żadna firma nie jest dla nas za mała.

Żadna firma nie jest dla nas za mała. Kierujemy swoje usługi zarówno do dużych korporacji, jak i małych przedsiębiorstw stawiających swoje pierwsze kroki w działalności gospodarczej. Posiadamy wszystie niezbędne kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie.

Istotnym działaniem biur rachunkowych jest sporządzanie ogólnych sprawozdań finansowych i badanie stanu rachunkowego przedsiębiorstwa, wykonywanie w imieniu i na rzecz zlecającego usługę. Świadczy równierz usługi dla otwierających się przedsiębiorstw, ale także dla osób fizycznych, w celu pomocy osobom nieznającym się na temacie w skutecznym i korzystnym wypełnianiu obowiązków nałożonych przez państwo na przedsiębiorstwa m.in pomocy podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego PIT, doradztwo inwestycyjne oraz podatków.

Podczas rozpoczęcia współpracy biuro rachunkowe podpisuje z podatnikiem umowę cywilnoprawną, która nie przenosi odpowiedzialności administracyjno-podatkowej ciążącej na podatniku.

Najczęściej biura ściśle współpracują z podmiotami specjalizującymi się w innych dziedzinach pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej, m. in.: z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, ze specjalistami z dziedziny finansów, prawa, zarządzania i marketingu. Dodatkowo biura rachunkowe mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC.

Biuro rachunkowe jest jedną z wielu form aktywności gospodarczej.

Świadczymy usługi w dziedzinach rachunkowości, administracji, księgowości oraz kadr i płac.

Żadna firma nie jest dla nas za mała. Kierujemy swoje usługi zarówno do dużych korporacji, jak i małych przedsiębiorstw stawiających swoje pierwsze kroki w działalności gospodarczej. Posiadamy wszystie niezbędne kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie.

Istotnym działaniem biur rachunkowych jest sporządzanie ogólnych sprawozdań finansowych i badanie stanu rachunkowego przedsiębiorstwa, wykonywanie w imieniu i na rzecz zlecającego usługę. Świadczy równierz usługi dla otwierających się przedsiębiorstw, ale także dla osób fizycznych, w celu pomocy osobom nieznającym się na temacie w skutecznym i korzystnym wypełnianiu obowiązków nałożonych przez państwo na przedsiębiorstwa m.in pomocy podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego PIT, doradztwo inwestycyjne oraz podatków.

Podczas rozpoczęcia współpracy biuro rachunkowe podpisuje z podatnikiem umowę cywilnoprawną, która nie przenosi odpowiedzialności administracyjno-podatkowej ciążącej na podatniku.

Najczęściej biura ściśle współpracują z podmiotami specjalizującymi się w innych dziedzinach pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej, m. in.: z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, ze specjalistami z dziedziny finansów, prawa, zarządzania i marketingu. Dodatkowo biura rachunkowe mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC.

BIURO RACHUNKOWE Włocławek

KSIĘGOWOŚĆ

Usługi księgowo-rachunkowe są związane z prowadzeniem zapisów, których zamierzeniem jest przedstawienie stanu jak i zmian w stanie posiadanych środków produkcji i zobowiązań. Skupiają się głównie na prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Występują różne odmiany rachunkowości, m. in:

-Finansowa

-Zarządcza

-Podatkowa

-Budżetowa

-Bankowa

BIURO RACHUNKOWE Włocławek

KADRY I PŁACE

Pracuj z najlepszymi!

Usługi kadrowo-płacowe to szeroki zakres zadań, które można powierzyć biuru rachunkowym, w zakres których wchodzą takie usługi jak:

– Generowanie listy płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę cywilnoprawną

– Doglądanie terminów kończących się umów, szkoleń, badań

– Tworzenie comiesięcznych składek ZUS oraz deklaracji

– Sporządzanie ewidencji urlopów

– Szykowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4

– Sporządzanie rocznych informacji o wysokości otrzymanego dochodu dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę cywilnoprawną

– Tworzenie i zarządzanie zgodnie z przepisami kartotek osobowych

– Obliczanie i naliczanie nadgodzin, premii, zasiłków chorobowych według obowiązującego regulaminu, wynagradzania oraz innych świadczeń pracowniczych przewidzianych Kodeksem Pracy

– Generowanie listy płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę cywilnoprawną

– Porozumienie z inspektorami BHP

– Tworzenie deklaracji GUS

– Sporządzanie kartotek ewidencji czasu pracy

Wspólnota mieszkaniowa nie musi deklarować prowadzenia ksiąg rachunkowych według ustawy o rachunkowości.

Ustawa o własności lokali zobligowała wspólnoty mieszkaniowe na konieczność prowadzenia ewidencji pozaksięgowej (inne ewidencje), która nie została jednoznacznie zdefiniowana.

Decydując się na „pełną księgowość” należy adekwatnie poprawić wzór sprawozdania finansowego do ustawy o rachunkowości w taki sposób, aby zawartość ewidencji księgowej oraz sprawozdania z działalności odpowiadały przedmiotowi ewidencji pozaksięgowej, wskazanemu w ustawie o własności lokali.

Według ustawy o rachunkowości wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana przyjąć również zakładowy plan kont, który umożliwi prowadzenie ewidencji księgowej.

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Wspólnota mieszkaniowa może prowadzić księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości ale nie musi.

Członkowie wspólnoty sami określają sposób ewidencjonowania wpływów i wydatków.

JPK

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Biuro rachunkowe S&S-tax w imieniu podatnika wypełnia obowiązek wysyłania plików JPK_VAT, JPK_KR, JPK_PKPIR, JPK_EWP do urzędu skarbowego.

+48 784-591-066

(22) 243-74-53