logo S&S tax
logo S&S tax

STRONA GŁÓWNA

KSIĘGOWOŚĆ

KADRY

WSPÓLNOTY

JPK

KONTAKT

USŁUGI KADROWO PŁACOWE

NASZE BIURO RACHUNKOWE OFERUJE KOMPLEKSOWE PROWADZENIE WSZYSTKICH SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKA ORAZ ROZLICZENIEM SKŁADEK ZUS.

OBSŁUGA PŁACOWA

 • naliczanie wynagrodzeń;
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej, naliczanie zasiłków;
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS, urzędem skarbowym i PFRON;
 • naliczanie wynagrodzeń cudzoziemcom w Polsce;
 • naliczanie wynagrodzeń pracownikom oddelegowanym;
 • obsługa umów cywilnoprawnych, kontraktów menedżerskich;
 • sporządzanie ustalonych raportów i sprawozdań;
 • prowadzenie korespondencji z urzędami;
 • naliczanie podatku od osób fizycznych (PIT-4);
 • wystawianie rocznych deklaracji podatkowych;
 • kontakt z ZUS i Urzędem Skarbowym;

OBSŁUGA KADROWA

 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej umów cywilnoprawnych oraz kontraktów menedżerskich;
 • rejestracja ubezpieczonych w ZUS; Społecznych;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 • wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;

DODATKOWO OFERUJEMY

 • opracowanie regulaminu pracy;
 • opracowywanie regulaminu wynagrodzenia;
 • opracowywanie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • opracowywanie innych wewnętrznych regulaminów związanych z wynagrodzeniem;

+48 784-591-066

(22) 243-74-53